Διεύθυνση

Σύλλογος "o Πολιχνίτος Λέσβου"
Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα
polihniatikoslogos@outlook.com
http://www.polihniatikoslogos.gr/